Manglende Identitet...

Ingen"Guru" - bare nort på hjerte...

https://www.youtube.com/watch?v=g0cxANmhwXQ&feature=share

Skarp analyse af religion og politik!

Der ER syv otte "interesser" der vil "overtage" os og få os til at "prædke videre" bl.a, Lys og Mørke, Darwin Mod Marx og jesus og jævelen og måske Bhudda, og ikke ret mange flere, Meen DE er lige stærke OG VIL IKKE slippe...Og point er alt hva man kan få...

Fanatisme

jeg har laves een ny side da hovedSiden blev for lang  her er hva jeg har på hjerte Idag :

I ungdommen kommer man i puberteten og skal danne sin identitet og tilhøresesforhold, meen kommer tit til at "tilhøre" een mere eller mindre "Radikal" eller måske ligefrem Fanstisk sekterisk ideologi, tro eller lære..."Os og dem" er jo een forholdsvis menneskelig reaktion på ensomheden og at "ha noget større" at støtte sig til..
men problemet ER at på den anden side, står tit een diametral modsat ideologi eller lære og i "vildfarelsen" går man til yderligheder og blir tilsidst "Overtaget" af den og blir mere og mere fordomsfuld og haader mere og mere "deandre" istedet for at prøve st blive enige, Eet godt exempel er U.S.A. og Nordkorea, Med hver din A - Bombe i hånden!
Det handler altså nok mere og "den gyldne middelvej" og at snakke stille og roligt om tingene og den rigtige indgangsvinkel, som selvgølgelig ER kun at diskutere for st blive enige (og ikke udfra een allerede fastlåst fordom eller Konspiratorisk bagtanke)
Ret Kommunikation og INDGANGSVINKLEN er VIGTIGT...

Gentagelse Hæmmer forståelsen, dialektik og variation ØGER DEN!

Og Hva nogen kalder "at være ligeglad" kalder andre tolerance og accept!

hva nogen kalder "doven" kalder andre, at 

Slappe af og ta det med fred og ro..

Så prøv at forstå, hva "manden" Meener, og ikke altid HVA HAN SIGER eller HVORDAN HAN SIGER DET...

Såå, blok lidt mindre, prøv at forstå hinanden og "den rette sammenhæng" og lyt til, og prøv at forstå hinanden, og lad folk tale ud; før du selv kommenterer igen...

og pauser, stilhed siger tit meeget

Det handler i bund og grund om: 

ANSVAR, ÆRLIG SNAK, SAMARBEJDE OG FORSTÅELSE!!!

Jesus var go nok og Een sensation for sin tid og sted, men idag ved vi det instinktivt og HAR lært alle de goe dyder, vaner, og metoder og KAN derfor være mere selvstændige HVIS VI VIL VÆRE DET! 

Det ER tit eet spørgsmål om ånden og indstillingen, som jo er det samme.

Og selvfølgelig Skal vi tænke selv og være oplyste!

Men vi SKAL jo ikke skændes om ting, vi er fuldstændige enige 

OG Der er ingen der har sagt at Jesus ikke selv troede på reinkarnation!

Der står ikke at det er forkert i biblen Tvært  imod! Det er noget Kirken har vedtaget ved een konvention i 612

OG Det er jo derimod ikke ALLE der klarer "opgaven"man skal lære så længe man lever men ikke ALLE lærer det heele og blir nok  blir perfekte så de blir bare "smidt i vaskemaskinen og får een chance til...

"I skal ha nyt liv" og dette er tro  

tro er viden og viden er tro, tro er bare lidt mere visionært og åbent, for een bredere bevidsthed...

Og meeget af det handler jo osse om f.eks erfaring og osse visioner

 Og alle lærer religioner og kloge hoveder siger jo netop det samme!

problemet opstår først når man blir "fanatisk" og "konkurrerer" og dermed udelukker det eene, eller den den anden🙂

Selvfølgelig har vi det alle sammen forskelligt, og DET hjælper at sige "alt er relativt" og Vi er allesammen mennesker o.s.v.!
MEN VI ER født lige, og VI HAR Osse rigtigt meeget tilfælles!
Jeg kender f.eks. een Sort, der bliv født og voksede op som fattig meen tog opgaven op og Fik 12 i gennemsnit i studenter-eksamen, og idag Har Mere end 100 mio. ???
Jeg kender osse folk der er opvokset med incest, fattige forældre, der måske drak og/eller tog piller, fik een dårlig barndom og klarede sig derfor skidt i skolen og blev såkaldt "psykisk syge" og Narkomaner, meen HAR klaret heele lortet og idag er stærkere, end nogen andre!!!
Vi HAR altså ca. samme chance og HAR MEEGET tilfælles, tit tror vi bare at vi "er alene om det" og/eller blir endnu mere stressede og forvirrede..
meen tit er vores problemer nøjagtigt de samme som såkaldte velfungerende og "Normale" der måske bare har haft nemmere ved at indordne sig, og som måske ikke snakker så meeget om problemerne, eller glemmer dem ved f.eks. at arbejde hårdt eller f.eks. at gøre rent og gøre ting af pligt heele tiden, det ER tit mest de rige der tjener på DET men det taler til vores retfærdigheds-sans og "holder os igang"...
vi udvikler os heele livet og blir først "osselv" efter alle mulige opgaver og strabadser men sådan ER det st være menneske og man blir både klogere og mere tålmodig og moden AF DET!!!
Såå, selvom vi godt nok er prægede af vores miljø og samfundet ER VI ALLESAMMEN MENNESKER og har man problemer KA MAN JO SNAKKE OM DEM, og VI SKAL NOK ALLESAMMEN NÅ TOGET;

(meen måske på hver vores måde)...

Der VAR ingen Satan eller Jævelen FØR Jesus, ka ikk' li den mand og bekæmper ham med ALLE MIDLER...OG JEG GIR ALDRIG OP!!!🙂

SLÅ DET SELV OP! her ER hva google meener :

Der findes ingen afbildninger af Djævlen, Satan eller Lucifer fra før 500-tallet, og først i 800-tallet blev fremstillinger af Djævlen almindelige. ... Først i 1100-tallet udviklede han dyriske træk som hale og horn. Ofte havde han også vinger, først af fjer ligesom englenes.

Nyeste kommentarer

11.04 | 09:39

Du skriver fantastisk levende og det er bestemt interesant at læse. Om jeg s...

18.11 | 22:02

Der er nogen der lytter, fx. helt fra Honduras.

21.02 | 19:03

Skønt med et menneske der har en mase på hjertet

29.03 | 19:53

Jeg syn´s at denne side er vild for syg, især Alberte..(Luna)...