Forside

En bombe under systemet ?

Jeg har lidt heele livet fordi de bad mig i een svag posiotion og utygt atmosphære at vælge mellem Ego ELLER kærlighed, jeg har været laangt ude men denne såkaldte konflikt var påført og selvom den løgn var ond som fanden, var der absolut ingen grund til at "isolere mig" fra omverdenen i 35 år p.gr.a. påført Scizofreni, i tusindvis af senge tysindvus af værelser tusindvis af forskellige steder heele livet hvor der ikke VAR andet "terapi" end at skulle ligge stille og sove...
Det tog så ca. 10.000 overlægers 30.000 reservelægers og ca. 60.000 sygeplejerskers og omkring 100.000 såkaldte plejere (som sjælendt havde nogen for for uddannelse) og 35 år m alt muligt stærk medicin og bivirkninger f.eks. ikke st kunne læse, at rokke med kroppen og med deres nu då elskede Zyprexa vægtøgning som jo udløser Sukkersyge, osse i mit tilfælde OG degradering og direkte nedgørelse og marginalisering og stigmatisering OG Fysisk tæsk af Direkte Sadiske og Onde plejere; UDEN uddannelse OG laangt under mit eget nivoux OG tilsidst een laang og sej krig først for at komme ud af medicinen og mit eget misbrug som var stort, (men på psykistrisk "behandler" man stofpsykose med "statsstoffer" og jeg mødte selvfølgelig derfor mange andre stofmisbrugere; der måske heller ikke selv vidste hvorfor man lå DER og måske trøstede sig; først med lidt alkohol hash og senere coke og speed og måske LSD) OG laang tid somstudievært om moderne psykiatri OG en Recovery-uddanelse for overhovedet at forstå min egen situation; alså ret mange kræfter på at konstatere at jeg slet KKE VAR "Syg"...
Konflikten der plagede mig var valget imellem min eget ego og ellers bogstaveligt korsfæstelse der der dog endte med at redde heele verden og som jeg aldrig har fortrudt, men "konflikten mellem ego og "selv" spøgede altid...heele livet, godt fodret af at jeg fik at vide at jeg var "Scizofren" dog uden at nogen fortalte mig hva DET var, ja i slle de år var der sgu ikke engang noge der kom hen og sagde f.eks. "Hans hvordan HAR du det egentlig" eller "Er der noget galt?"????

Nu vil jeg påstå at denne "konflikt" var påført i een rigtig skidt atmosphære, da jeg var faret vild som ung i Italien uden at kunne eet ord Italiensk og jeg og min "ven" ovni købet havde røget hash...
DERFOR HAR jeg selvfølgelig både tænkt og filosoferet over dette, såkaldte, "dilemma" heele livet da jeg jo godt vidste at det var DER den var gal..og læst om "syntese" "den gyldne middelvej, enhed; totalitet og holisme og vil nærmest sige at jeg er blevet klogere og mere Heelt og forstående menneske, man forstår først uskyldige ofre når ma selv har været det..
Som Kon Futze allerede sagde for ca. 3000 år siden ER der både eet jeg - og eet dig..med nøjagtigt lige mange talenter behov følelser drømme og ønsker og ambitioner og fantasier o.s.v. både ego og selv og både jord og himmel, både de grådige penge OG Den mere kærlige og ansvarlige socialt bevidste omsorg for andre...
DER ER altså ikke noget "valg" der og derfor tigger jeg og ber heele verden om at forstå vigtigheden af "den Danske model" som Biden jo lige har sagt at han ser op til; og som Clinton jo osse sagde da Han var i Danmark; og om at fastholde de danske værdier som velfærdsstat og at man skal behandle folk med respekt og omsorg...OG være her selv...og vi må osse huske hvordan vi er nået hertil og ÆRE alle de Martyrer og helte og visionære som f. eks Sokrates; Jesus; Grundtvig Goethe Marx og Palme; Ghandi og John Lennon Martin Luther King, Og osse Martin Gaye og Saddat (sidstnævnte 7 og førstnævnte 2 DØDE for os; lissom alle de såkaldte "dagligdagens helte" der kæmper; tit for en ussel løn eller tit frivviligt og for ossalle og/eller bare kæmper uden at blive bemærket synderligt; og alle der er døde i diverse Revulotioner OG krige der hsr banet vejen til hvad Danmark og verden ER IDAG OG STADIGVÆK GØR DET... LAD OS ALLE ære DEM ved at fastholde troen på eet bedre samfund; ved at forstå hinanden og samarbejde, brede forlig o.s.v. det ER svært og ja een "kunst" meen det ER vores højeste pligt at ihukomme dem ved simpelthen at gøre ARBEJDET FÆRDIGT, uanset om det evt. er ulovligt at redde verden fra eendu een epedemi, eller hvad og måske osse huske at folk som Mette Frederiksen nogle gange må være stærke og træffe beslutninger hen over hovedet på OSANDRE simpelthen FORDI HUN ER KLOGERE Og mere inde i tingene; og i vanskelige sager; de er sgu vanskelige nok for osandre...
OG NEJ som tdl. leder af Galebevægelsen Nuværende System-overlever og Recovery-Mentor OG radio og tv-vært i modpsykiatrien, hvor man bl.a. er gale fordi man ikke blir forstået ej heller MÅ VISE FØLELSER, uden at få tæsk det være sig fysisk eller psykisk og bare blir dooped og dumped ??? Det hjælper IKKE med flere Milliarder til et Fascistisk "system" der fundamentalt ikke virker; ikke forstår eller i det mindste Prøver at forstå og bevidst holder i forvejen Sårbare nede!!!

DET ER som sagt et spørgsmål om at vialle skal ta eet kvantespring og havde nær sagt BLIVE MENNESKER igen, een hjerte-udvidelser og eet sammenhold hvor man ikke skal være bange for at BLIVE TIL GRIN fordi man nævner ordet KÆRLIGHED......

Ok; det kræver mod at tro på nogetsomhelst her i livet men vi skal jo være positive og visionære og jeg håber at individets angst for og afhængighed af penge, og authoritets-tro, altså apati og monarisk frygt langsomt via fællesskabet og oplysning og menneskelig hjælp og støtte blir mere humane og at vialle forstår at både "systemet" og alle osandre MÅ finde EEN HEELT NY MÅDE AT TÆNKE PÅ, eet kvantespring som kræver Både økonomi; indsigt ansvarlighed og mere opmærksomhed på individdet og altså selvrealisation og selverkendelse og gir plads til andre ting end penge så mere humanistiske begreber igen kommer til orde, i een tryg og social atmosfære og veldfærds-stat istedet; som f.els. i 80'erne hvor vi jo som punkere på gl. torv delte alt med hinanden dog mest kærlighed og INGEN af OS ville VÆRE STATSMINITRE; meen nogen skal jo være det; men som sagt det er en heelt ny og menneskelig og ja man tør jo knapt nok sige det; kærlig omsorg for alle andre; og een "hjerteudvidelse" der skal til, i een fælles og holistisk tryg atmosfære hvor der igen blir delt førtidspensioner ud og pensionsalderen ned NOGET HEELT ANDET meen MENNESKELIGT og NATURLIGT, og een tro på og tillid til; de ledere VISELV VÆLGER istedet for al denne jalouxi og paranoia der breder sig i samfundet, ja i Verdensamfundet og voldsomme ja nærmest dæmoniske udtryk fra det ego vi ser, truet som eet vilddyr flippe totalt ud, for tiden, og hvis det sker; sker der en masse på een gang, som ringene i vandet eller at hvis bare der er ET lys tændt kan man tænde mange..skyggen er truet og vrider sig i eet sidste voldsomt angreb på moralen og al menneskelig anstændighed og både stress og paranoia smitter, værre en i Tolkiens æventyr men med tiden social bevidsthed udvikling og oplysning vil vialle nå i mål...vi skal ha mere tryghed socialt hvilket osse vil gi større tro og tillid på og til vores ledere, og vi må alle prøve at gi plads og være flexible og gi tiden og fremtiden og i det hele taget een chance for at samarbejde for at vialle en dag ka være venner på lige fod og i øjenhøjde, og turde elske hinanden uden at ricikerere at tabe ansigt? eller i det heele taget uden angst for at tabe FORDI værdighed og kærlighed og menneskevarme ER ikke "eet spil" som deres "pengene"...et hjerte er en uvurderligt ting og eethvert menneske een vigtig sag og alle mennesker ER vigtige og Alle behov skal dækkes og alle talenter udnyttes - alle visioner gennemføres og ALLE skal være med; og ha minds een chance til; hvis Det her Utopia skal vi drømmer om skal kunne realiseres...man har lov at drømme...men der skal osse både tænkes og handles og hvis Mette får fire eller Endog måske 8 år mere og begynder at gøre os lidt tryggere med flere pensioner og større velfærd og bedre psykiatri m bl.a. laang mere Recovery og Recovery-mentorer somjegselv og Psykologer; istedet for symptom - behandling og tvang og vold; lavere pensionsalder o.s.v. og folk vågner op og er modige nok til at ta "Kvantespringet" kan der sagtens blive fred og kærlighed og velstand på HEELE jorden...OG vi ka leve med osselv og hinanden i pagt med naturen men INGEN kan i sagens natur gøre det alene Heller ikke hverken Mette jesus, eller gud, så lad os tro lidt på og hjælpe både Mette OG jesus...og gud; og huske hvordan vi er kommet så langt og alle vore martyrer og krige og revolutioner, og at der er masser af goe varme hjerter derude der hver dag kæmper for både fællesskabet OG individdet...

❤️+ $

Nyeste kommentarer

11.04 | 09:39

Du skriver fantastisk levende og det er bestemt interesant at læse. Om jeg s...

18.11 | 22:02

Der er nogen der lytter, fx. helt fra Honduras.

21.02 | 19:03

Skønt med et menneske der har en mase på hjertet

29.03 | 19:53

Jeg syn´s at denne side er vild for syg, især Alberte..(Luna)...