For analyserende og sandhedssøgende humanister og filosofiske holister og alkymister der jo dog "vil ha det heele med" og studerer menneskets og altets affærd og natur hele livet dog tit uden synderlig "resultat" eller særlig "mening" eller virklighed og substans, og endsige overblik eller "morale" om livet og døden, og naturen i universet og menesket, mennesker der tit med ord, og logik uden at blive synderligt forstået, kæmper den selvfølgelig håbløse opgave at forklare det selvfølgeligt usigeligelig og uendelige ja nærmest kaotiske og totalt komlicerede, til micro-atomer mv, nemlig Livets og bevidsthedens mystiske uendelige runde "tætte" "kompakte" og holistiske men stadig foranderlige og i evig bevægelse og u-analyserbare, "tågede" og selvfølgelig uendelig komplicerede og objektive og nærmest umuligt at beskrive relative hverken onde eller "goe" og hverken sande eller usande, men heller ikke middelmådige ej heller "lunkne" men dog kunstige og sytetiske, men på mange måder endnu virkligere og "levende" end den såkaldte tit lidt for "firkantede" "barske virklighed", dog relativt nemt genemskuelig og analyserbar som paranoid grådighed og videbegær og besidderisk meningsløs magtkamp enten af tilfældig "tab" stress eller livsangst og frygten for det ukendte,
Som jo netop tit er der både håbet og elevation og fremskridt ligger...
Alkymister og holister søger selvfølgelig deres mål, det hele og totale meen osse udviddede til universel uendelig såkaldt (da vi ikke aner hva vi ellers skal kalde den?) total "Materie" "form" eller "fasthed" og/eller "tæthed" og de ender oftest med samme intetsigende "ord" eller "begreber" som "kontrolfreaksene"; som jo tit ka bruges som pejlepunkter, på een rimelig usikker og gåde- OG farefuld meen måske især spændende sørejse, vi kalder livet, existens eller "tid og rum" og altet, der som sagt hverken kan analyseres ej heller paranoidt eller videbægærligt "indfanges" eller "fastholdes" og derfor ender i "tom og objektiv relativ dog "udviddet til altet bevidsted" som jo næmest er een følelse, og dog som sagt uendelig og måske især totalt uadskillelig dog bestående af uenlige mange detaljer som vi holister nærmest hader - men som hver for sig og især i situationen tit gi'r go mening blot ikke i det vi med grådihed og desperate og, igen, u-analyserbare, delvis personlige og private "hemmmelige" osse tit for osselv, altså halvt ubevidste eller tryghedssøgende og dermed indskrænkende og tit distancerende vanetænkning, i den del der kaldes viden og oplysning og dog af alle kendte, og sålaldte "normale" dagsbevidsthed, der tenderer til ligegyldighed - som vi osse har brug for i een fortravlet og strsset hverdag...

For det ER svært og måske lidt grådigt At få det heele med med simple begreber og ord som liv og død, existens og/eller ikke-væren, aktivitet og fred og ro, nat og dag, kvinde og mand, ja mange falder, og det ER osse nemt for yderlighederne i dualitet og glenmer tit f.eks. den anden modsæting og/eller at læse mellemlinjerne..eller fortaber sig i een eller anden divergens eller perversion, f.eks. grådighed, hor, storhedsvanvid, religiøse forestilinger, eller radikale politiske meninger f.eks. Fascisme eller blir måske i desperation direkte revolutionære der går ind for voldelig revolution eller asociale Sygdomme og/eller perversioner som narkomani; ludomani eller f.eks. pædofili
Det gælder for slle disse divergenser at de lissom "automatisk "pluslig" er i selvsksab med andre med samme perversion og de derfor alle føler sig ganske "normale"..

NÅ , men tilbage til healing bevishedsudvikling og holisme :
Og det ER osse svært både formulere OG forstå, uendeligheden, den kan dog anes føles måske i glimt sanses, men lad os i første omgang sige at "man kan ikke vide alt" og i samme vending at "alt er relativt" og at den ordløse ubeskrivelige nærmest ikke-existerende usynlige "mening med livet" eller essensen "prima materie" ikke existerer eller i hvert fald er personlig og at sandheden dermed er een sjælelig og privat "ting" nemlig tit "følelsen" af noget nyt og stort i "situationen" det vi er mange der kalder mystik og fascination og kærlighed, som jo er mange ting og f.eks. selvfølgelig ka være enten romantisk og sådan lidt spændende og udsvævende, eller "bevidsthedstom" og "lille" meen dog nærværende og vågen ja til tider nærmest altfattende og fuld af kærlighed men igen nyanceret og i evig bevægelse dvs foranderlig og derfor ikke til at fastholde endsige manipulere med, men bare "ligepluslig "er der" flygtigt, og så forsvinder igen, og kan altså ikke "fastholdes" hva synes i kontext med paraioa og "firkantet og "virklig" nemlig "kontrolfreaksene" måske skuffede eller stressede og derfor ensporede og måske fanget i, igen, normalitetens trygge "trance" og vanetænkning, men livet er andet end at knuge sig til f.eks. penge, eller sex eller (alt for stor?) stolthed eller falsk selvtillid, men alle har en fetish de "overlever på" f.eks. overdrevet normalitet igen måske lidt lissom den "prima materie", "altets essensielle sandhed" der som sagt ikke findes, da alt jo er i evig og u-analyserbar bevægelse og flygtigt og som bekendt, osse ubeskriveligt, og måske synes løgn eller i hvert fald er nyanceret og måske især levende og i evig bevægelse og derfor hverken kan beskrives eller "fanges ind" ej heller manipuleres med, og alle kender følelsen eller bevidstheden, eller hva vi nu vælger at kalde den, ved f.eks. at komme ind i eet rum med mennesker og sanse eller ane stemningen af hvad der lige er sket....lidt lissom at de fleste ka læse tanker, især i kærlighedsforhold hvor man jo tit "sanser" den andens "usynlige" behov, uden at sige noget og lissom føler sig frem i eet ordløst "kaos" der dog tit gi'r "go mening" som følelse når det lykkes af opleve kærligheden, men uden dog at kunne fastholde eller overhovedet bevise at den existerer, som andet end ubeskivelige og flygtige men tit glade varme følelser, OG små mirakler, dog betinget af af man ikke snakker det ihjel eller forsøger "at indfange" eller "fastholde" noget, i denne til absurditet af sådan set virklige meen foranderlige og i evig bevægelse af positive tanker og følelser mellem to menesker der komplimenterer hinanden og smelter sammen i det vi kalder kærlighed, Dog uden at være særlig bevidst om hva DET ER, i een verden der dog tit hverken anerkender hverken realiteten af denne meeget smukke følese, der, lissom det jeg prøver at beskrive her, ER ET MIRAKEL, total stærkt og levende, til extase, MEN hverken fysisk eller "virklig" i ordet normale forstand, ej heller i normalitetens ligegyldige trance og tit gentagende vanetænkende mønster af dumhed/supernormalitet, i angst for det ukendte og æventyrlige, som jo tit er vores eneste håb og fremtid der lægger lige foran os for vores fødder, til gengæld for eet meningsløst og firkantet "sikkert liv" der dog osse for mange synes fattigt og farveløst, med logisk spild af tid og meningsløse ord, som jo tit er både meeget små nærmest ligegyldige "bidder" af det "komplexe samlede billede" som jo kun kan anes meen er smukkere og æventyrligt og selvfølgelig Livet selv...
Og livet og dødens og osse naturens komplexe ubeskrivelige dog nærmest perfekte orden som dog virker som det totale kaos men som for nogle igen gi'r go mening som både tranzendens og "den tætte" "kompakte" og uendelige, eller skulle vi kalder det holistiske "ting" vi kalder existens liv og kærlighed måske især til livet og døden og nat og dag dog osse den denne gang alligevel lidt middelmådige og falske og meningsløse men igen, ubeskivelige og eendelige tusmørke, blå himmel eller den uendelige mystiske og romantiske "nat" så fuld af lys og liv - lidt lissom vi nogen gange med nysgerighed kigger ud i nattens romantik og mystik og aner eller direkte sanser universet uendelige men gådefulde og igen, ubeskivelige ja man fristes til sige energiske og bevægelige levende og totalt uforudsigelige natur DER SOM SAGT HVERKEN KAN dyrkes fastholdes eller manipuleres med...nu ER den der og - nu er den der ikke...

Pointen her ER altså at det vi kalder kærlighed, oplevelse af fascination og "store" oplevelser og øjeblikke, ikke KAN indfanges med ord og derfor ER og BLIR "Mystiske"...

Det var ordene - eet Alkymistisk og Holistisk måske lidt naivt forsøg på at forklare det uforklarelige, nemlig visse dog osse til stadighed foranderlige og komplexe karmalove og naturkrafter og det ER sådan set ligemeeget om det er forstået eller ikke forstået, SÅDAN ER DET ALLIGEVEL...
Og vi ER allesammen menesker med øjne der hverken kan eller SKAL se ens på alt...
så tolerær og lær af hinanden - vi når det nok...

ÆGTE HUMANISME

Nyeste kommentarer

11.04 | 09:39

Du skriver fantastisk levende og det er bestemt interesant at læse. Om jeg s...

18.11 | 22:02

Der er nogen der lytter, fx. helt fra Honduras.

21.02 | 19:03

Skønt med et menneske der har en mase på hjertet

29.03 | 19:53

Jeg syn´s at denne side er vild for syg, især Alberte..(Luna)...

https://youtu.be/P9K27HvhDxA

ALKYMI MYSTIK HUMANISME OG OPLYSNING

- DE GLADE MENNESKERS SAG 

(Smil -det smitter...)

Det her er i og for sig meeget simpelt! hvis du elsker digselv og samler på solskin og smil og husker at tage komplimenter til dig og at huske dem og være stolt af digselv ; får du overskud til at elske andre...Hvis du IKKE gør og "binder knuder" og stresser og derfor skændes og blir mere stresset og negativ som i f.eks. politik; begynder du at hade både andre og digselv og DET går jo ud over ALLE...OG selvfølgelig er sex dejligt og sjovt men hvis du fornægter digselv blir du selvfølgelig pervers og syg, som

vi ser ske for mange præster i måske især den katolske del af verden - og jo derfor Marwin Gaye blev skudt af sin far!) og Jesus livsledsager var jo osse ludder! Meen ok, "stjålen frugt smager" tit "bedst"...Smag og behag?

"Elsk din næste og digselv"

(Jesus kristus - det nye testamente)

"Når i siger riget er i havet er fiskene jo forud for jer? når i siger at Riget er i Himlen er Fuglene jo forud for jer? nej sandelig siger jeg jer RIGET er INDE I JERSELV" : 

(Jesus kristus - det nye testamente)

"Du skal sige JA JA og NEJ NEJ"

(Jesus kristus - det nye testamente)

jeg har været indlagt og fejlbehandlet og mishandlet af mange under mit eget novoux; i mange år meen aldrig været "syg" jeg er bare gud i een guddommelig verden men det er "systemet" for smalsporet og uvidende til at forstå...Og kalder det storhedsvandvid og scizofreni ; som selvfølgelig hverken hjælper på selvværdet eller den oplysning og det fremskridt der ER på vej...

OG VORES "GUD"  OG IDEAL er Ikke "magt" som kirken har påstået  i årtusinder- OG ER eet "levn" fra Jahve (Jehova) og Jødedommen og selvfølgelig Kirkens magtbegær...

Men Derimod kærlighed; godt humør fantasi humour og kunst poesi og æventyr...altså det vi kalder Ånden :  Sjæl og charme...og hjertevarme!

Meen selvom det ER "stort" er det ganske alment og nemt at forstå og vi ER  jo ALLE Guder idag! Det ER stadigvæk lidt een hemmelighed; bl.a. p.gr.a snævertsynethed og misundelse og bondefornuft meen flere og flere ved det OG DET SJOVT; OG DET ER selvfølgelig er osse meningen...

-Og IKKE TRIST OG SØRGELIG SELVPINERI som kirken i generationer  Gerne har villet få det til at  det til at se ud til...

Men det at vialle er lisså kloge som

Jesus var på sit tidspunkt gør os selvfølgelig stolte og derfor lidt "Jaloux" på Jesus og og Kirkens falskhed og magtbegærlige dominans, har jo ikke gjort det bedre; og derfor ser man mange idag der ikke forstår alt det her; vende sig mod ham og blive Satanister, det meste af det er altså kirkens grådighed og dominans og har intet med Jesus at gøre; og hvorfor blive jaloux på een go leder der ovni købet er din ligemand ?

"I kan alle blive som jeg" 

(Jesus Kristus - det nye testamente)

"Gud er død og overmenesket har overtaget rollen"

(Nietche)

"I'ts Godfull life - no kompensation"

(Mark Knofler - "Alcymy")

"Gud er komet ned på Jorden og Gud er blevet menneske"

(Pave Pius Paol Johannes d. 2.)

OG DENNE BEVIDSTHED ER ALMENT TILGÆNGELIG OG VIRKLIG...og DER ER GUDER OVERALT OMKRING OS MEEN DET ER JO KUN KÆRLIGHED OG SJÆL...(Og igen IKKE magt)

og LAD DET BARE VÆRE LIDT EEN HEMMELIGHED OG MYSTIK LIDT ENDNU, DET GØR DET KUN SJOVERE (Lissom den forbudden frugt?) og DET KAN JO STADIG MISFORSTÅES...

-OG DET HELE HANDLER JO SOM SÆDVANLIGT OM HUMOUR; KÆRLIGHED OG FORSTÅELSE...

Det KAN enhver forstå - selv et lille barn!!!

MEN efterhånden som emnet blir oplyst og alment - da det jo som bekendt ER svært at holde på en hemmelighed; det er jo bl.a. derfor den blir til oplysning og  derfor jeg "sladrer" her (og een "løgn" blir jo osse næsten altid opdaget) : 

"I østen stiger solen op,

Den spreder guld på sky,

Går over hav og bjergetop,

Går over land og by."

(Grundvigh)

"Morgenstund har guld i mund og guld betyder glæde"

(Grundtvigh)

"lyset skal komme til mørkets land"

(Pave Pius Paol Johannes d. 2.)

For analyserende og sandhedssøgende humanister og filosofiske holister og alkymister der jo dog "vil ha det heele med" og studerer menneskets og altets affærd og natur hele livet dog tit uden synderlig "resultat" eller særlig "mening" eller virklighed og substans, og endsige overblik eller "morale" om livet og døden, og naturen i universet og menesket, mennesker der tit med ord, og logik uden at blive synderligt forstået, kæmper den selvfølgelig håbløse opgave at forklare det selvfølgeligt usigeligelig og uendelige ja nærmest kaotiske og totalt komlicerede, til micro-atomer mv, nemlig Livets og bevidsthedens mystiske uendelige runde "tætte" "kompakte" og holistiske men stadig foranderlige og i evig bevægelse og u-analyserbare, "tågede" og selvfølgelig uendelig komplicerede og objektive og nærmest umuligt at beskrive relative hverken onde eller "goe" og hverken sande eller usande, men heller ikke middelmådige ej heller "lunkne" men dog kunstige og sytetiske, men på mange måder endnu virkligere og "levende" end den såkaldte tit lidt for "firkantede" "barske virklighed", dog relativt nemt genemskuelig og analyserbar som paranoid grådighed og videbegær og besidderisk meningsløs magtkamp enten af tilfældig "tab" stress eller livsangst og frygten for det ukendte,
Som jo netop tit er der både håbet og elevation og fremskridt ligger...
Alkymister og holister søger selvfølgelig deres mål, det hele og totale meen osse udviddede til universel uendelig såkaldt (da vi ikke aner hva vi ellers skal kalde den?) total "Materie" "form" eller "fasthed" og/eller "tæthed" og de ender oftest med samme intetsigende "ord" eller "begreber" som "kontrolfreaksene"; som jo tit ka bruges som pejlepunkter, på een rimelig usikker og gåde- OG farefuld meen måske især spændende sørejse, vi kalder livet, existens eller "tid og rum" og altet, der som sagt hverken kan analyseres ej heller paranoidt eller videbægærligt "indfanges" eller "fastholdes" og derfor ender i "tom og objektiv relativ dog "udviddet til altet bevidsted" som jo næmest er een følelse, og dog som sagt uendelig og måske især totalt uadskillelig dog bestående af uenlige mange detaljer som vi holister nærmest hader - men som hver for sig og især i situationen tit gi'r go mening blot ikke i det vi med grådihed og desperate og, igen, u-analyserbare, delvis personlige og private "hemmmelige" osse tit for osselv, altså halvt ubevidste eller tryghedssøgende og dermed indskrænkende og tit distancerende vanetænkning, i den del der kaldes viden og oplysning og dog af alle kendte, og sålaldte "normale" dagsbevidsthed, der tenderer til ligegyldighed - som vi osse har brug for i een fortravlet og strsset hverdag...

For det ER svært og måske lidt grådigt At få det heele med med simple begreber og ord som liv og død, existens og/eller ikke-væren, aktivitet og fred og ro, nat og dag, kvinde og mand, ja mange falder, og det ER osse nemt for yderlighederne i dualitet og glenmer tit f.eks. den anden modsæting og/eller at læse mellemlinjerne..eller fortaber sig i een eller anden divergens eller perversion, f.eks. grådighed, hor, storhedsvanvid, religiøse forestilinger, eller radikale politiske meninger f.eks. Fascisme eller blir måske i desperation direkte revolutionære der går ind for voldelig revolution eller asociale Sygdomme og/eller perversioner som narkomani; ludomani eller f.eks. pædofili
Det gælder for slle disse divergenser at de lissom "automatisk "pluslig" er i selvsksab med andre med samme perversion og de derfor alle føler sig ganske "normale"..

NÅ , men tilbage til healing bevishedsudvikling og holisme :
Og det ER osse svært både formulere OG forstå, uendeligheden, den kan dog anes føles måske i glimt sanses, men lad os i første omgang sige at "man kan ikke vide alt" og i samme vending at "alt er relativt" og at den ordløse ubeskrivelige nærmest ikke-existerende usynlige "mening med livet" eller essensen "prima materie" ikke existerer eller i hvert fald er personlig og at sandheden dermed er een sjælelig og privat "ting" nemlig tit "følelsen" af noget nyt og stort i "situationen" det vi er mange der kalder mystik og fascination og kærlighed, som jo er mange ting og f.eks. selvfølgelig ka være enten romantisk og sådan lidt spændende og udsvævende, eller "bevidsthedstom" og "lille" meen dog nærværende og vågen ja til tider nærmest altfattende og fuld af kærlighed men igen nyanceret og i evig bevægelse dvs foranderlig og derfor ikke til at fastholde endsige manipulere med, men bare "ligepluslig "er der" flygtigt, og så forsvinder igen, og kan altså ikke "fastholdes" hva synes i kontext med paraioa og "firkantet og "virklig" nemlig "kontrolfreaksene" måske skuffede eller stressede og derfor ensporede og måske fanget i, igen, normalitetens trygge "trance" og vanetænkning, men livet er andet end at knuge sig til f.eks. penge, eller sex eller (alt for stor?) stolthed eller falsk selvtillid, men alle har en fetish de "overlever på" f.eks. overdrevet normalitet igen måske lidt lissom den "prima materie", "altets essensielle sandhed" der som sagt ikke findes, da alt jo er i evig og u-analyserbar bevægelse og flygtigt og som bekendt, osse ubeskriveligt, og måske synes løgn eller i hvert fald er nyanceret og måske især levende og i evig bevægelse og derfor hverken kan beskrives eller "fanges ind" ej heller manipuleres med, og alle kender følelsen eller bevidstheden, eller hva vi nu vælger at kalde den, ved f.eks. at komme ind i eet rum med mennesker og sanse eller ane stemningen af hvad der lige er sket....lidt lissom at de fleste ka læse tanker, især i kærlighedsforhold hvor man jo tit "sanser" den andens "usynlige" behov, uden at sige noget og lissom føler sig frem i eet ordløst "kaos" der dog tit gi'r "go mening" som følelse når det lykkes af opleve kærligheden, men uden dog at kunne fastholde eller overhovedet bevise at den existerer, som andet end ubeskivelige og flygtige men tit glade varme følelser, OG små mirakler, dog betinget af af man ikke snakker det ihjel eller forsøger "at indfange" eller "fastholde" noget, i denne til absurditet af sådan set virklige meen foranderlige og i evig bevægelse af positive tanker og følelser mellem to menesker der komplimenterer hinanden og smelter sammen i det vi kalder kærlighed, Dog uden at være særlig bevidst om hva DET ER, i een verden der dog tit hverken anerkender hverken realiteten af denne meeget smukke følese, der, lissom det jeg prøver at beskrive her, ER ET MIRAKEL, total stærkt og levende, til extase, MEN hverken fysisk eller "virklig" i ordet normale forstand, ej heller i normalitetens ligegyldige trance og tit gentagende vanetænkende mønster af dumhed/supernormalitet, i angst for det ukendte og æventyrlige, som jo tit er vores eneste håb og fremtid der lægger lige foran os for vores fødder, til gengæld for eet meningsløst og firkantet "sikkert liv" der dog osse for mange synes fattigt og farveløst, med logisk spild af tid og meningsløse ord, som jo tit er både meeget små nærmest ligegyldige "bidder" af det "komplexe samlede billede" som jo kun kan anes meen er smukkere og æventyrligt og selvfølgelig Livet selv...
Og livet og dødens og osse naturens komplexe ubeskrivelige dog nærmest perfekte orden som dog virker som det totale kaos men som for nogle igen gi'r go mening som både tranzendens og "den tætte" "kompakte" og uendelige, eller skulle vi kalder det holistiske "ting" vi kalder existens liv og kærlighed måske især til livet og døden og nat og dag dog osse den denne gang alligevel lidt middelmådige og falske og meningsløse men igen, ubeskivelige og eendelige tusmørke, blå himmel eller den uendelige mystiske og romantiske "nat" så fuld af lys og liv - lidt lissom vi nogen gange med nysgerighed kigger ud i nattens romantik og mystik og aner eller direkte sanser universet uendelige men gådefulde og igen, ubeskivelige ja man fristes til sige energiske og bevægelige levende og totalt uforudsigelige natur DER SOM SAGT HVERKEN KAN dyrkes fastholdes eller manipuleres med...nu ER den der og - nu er den der ikke...

Pointen her ER altså at det vi kalder kærlighed, oplevelse af fascination og "store" oplevelser og øjeblikke, ikke KAN indfanges med ord og derfor ER og BLIR "Mystiske"...

Det var ordene - eet Alkymistisk og Holistisk måske lidt naivt forsøg på at forklare det uforklarelige, nemlig visse dog osse til stadighed foranderlige og komplexe karmalove og naturkrafter og det ER sådan set ligemeeget om det er forstået eller ikke forstået, SÅDAN ER DET ALLIGEVEL...
Og vi ER allesammen menesker med øjne der hverken kan eller SKAL se ens på alt...
så tolerær og lær af hinanden - vi når det nok...