Biograf

Vi må være åbne og acceptere hinandens forskellighed, måske oveni købet lære af hinanden og ikke absolut "Tvinge" vores egen sandhed" ned over andre..vi erfarer at vi alle er forskellige og har forskellige holdninger og tro, men at det handler både om at kommunikere, men osse lære af divertensen i det multikulturelle og farverige samfund og samtid, vi lever i !!!..         

Vi må da måske osse nogengange træffe et valg, men vi har alle en personlighed en sjæl, som har enten sympati for dette eller hint..Og vi har alle brug for "Positiv kritik", for at komme videre og få slebet den "diamant" som vores liv skal være, en slags "rød tråd" kald, eller livsværk, alle har vi en opgave eller en problemstilling som skal løses, som livet byder og måske ikke kun angår osselv, alt er ganske vist i sammenhæng med hele universet, men relativt, og det må vi acceptere for at gi´plads til at vi alle kan være her, og for at forstå og elske hinanden.

Men vi har osse vores egen private personlighed, sysler og lidt æventyr eller en lille hemlighed og det er vores ret at ha´det !!

Men vi skulle gerne allesammen være i harmoni, være homogene og ikke "Svinge" for meget.."Som oppe så nede" og som naturens kosmos er vi selv fantastiske væsener, der både har lys og mørke og alle skal vi smage naturens gaver, altsammen tileget mennesket, kanel lakridsrod, duftolier, frugter og grønsager og mad og urter, og solen og tiden (for lige at ta´nogle af de store gaver med) alle skal vi gennem både ild, vand, luft og jord, vi skal da forhåbentlig alle smage lidt af diversiteten..Den der gi´r appetit og danner vores "Selv"udvikling.. Vi skal jo "Hele vejen rundt" !!

O g vi skal forstå at mennesket er en stor ting !! En egenart af stort, en gud er noget stort men mennesket er det største!!  og alt er tilegnet os.. Livet er en gave og vi skal bare sætte os godt tilrette med lidt popcorn og lidt cola og nyde filmen, nyde livet nyde turen !          

Vi ved at accept, måske osse og især af egne behov og "Skæve sider" er en vigtig faktor og at man ikke må skære den hånd væk som forædder een, så har man "glemt" og forsømt noget vigtigt og intet kan vokse sig sund eller rask i glemsel og mørke..

Og "Man skal tænke selv" det kan ikke siges tit nok, og vi udvikler os jo hele livet, individuantionen, det at blive et heelt menneske,pågodt og ondt, tager hele livet og det er jo netop holismen og det at "Komme hele vejen rundt" som er lærerigt og danner vores personlighed..

Dette er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, og egentlig bare lidt lommefiloosofi, men alle har jo ret til at mene hvad de vil !!!          

I gl. dage var gud ond..Men efter jesus må man godt tjene en lille smule penge, så længe man ikke er grådig..Er man i midlertid det, alligevel, skaber man en inflation som i sagens natur vokser og bli´r til en blokering i sytemet, gudsatan er sadist, jesus og englene må lide, den fattige trøst, ikke at være mashokister..Og bilder sig ind, på alle mulige mærklige måder, at gud er "go" ! ´

Og det er måske osse skæbnens ironi, at han ER GO´!! Men man skal prøve sine ånder,står der i biblen, "De kaldte ham gud og han sagde :"Jeg er den jeg er"..

Men Satan er IKKE "God"...

Og nu skal vi alle være "Jesus Hansen" Og "Jesus Jensen" og "Budddha Petersen" og dit og dat !!  Det er for ensartet og for nemt !!!

Adskilligelsen og splittelse er to sider af samme sag..Man skal ikke tro på jævelen..Nogle heler andre deler, men kærlighed er ikke at dele men at gi´!!! De satans penge og modtage guds kærlighed..Atombomben er et godt billede på denne jævelske "splittelese"

Nej man skal samle og heale og bekæmpe al splittelse og vold, med alle kærlighedens varme hjerter,tid og goé ord, snakke det væk, antyde og vejlede og forstå og tilgi´, og ikke satans magt, men dele sol og vind lige..intet er sort og hvidt og Der er alt imellem himmel og jord, det handler ikke om kærlighed eller penge, intet af det, har det fjerneste med virkligheden eller kærligheden at gøre, så laangt fra, intet er fjernere end det!!

Det er alt det andet, der betyder noget, intelligens, evnen til at tænke selv og forstå, at gud er god ellers kunne intet af alt det vi ser og bruger, i naturen og den kosmiske orden, ikke lade sig gøre, det er på tide at nogen begynder at åbne kæften og fortælle sandheden om dualismens falskhed, og at hele mennesket, er altings mål..ALLE har brug for både kærlighed og penge, som Grundtvig o.a. har gjort opmærksom på og det kan vi da osse selv, regne ud på mindre end et splitsekund !!!

Vi skal til at forstå at det altsammen er et hele, essens og holisme, det at vi kommer fra og enhed, og samling, og vi alle skal samme vej !!

Men på vores egen måde og efter vores egne regler.. Der er både "Forstået Dualisme" og "Mistforstået dualisme", man skal altid se tingene fra, ikke bare fra "Begge sider" men ALLE siderne..

Det kaldes at reflektere eller på godt dansk, AT TÆNKE SELV !!!

Og gør man det forstår man at penge og kærlighed, lys og mørke, altsammen hører sammen i en "Indfoldet" kompliceret soffistikeret og dog skøn orden i kosmisk harmoni og helhed "Og han så at alt var godt" !!!..

Men esenssen er ingen af delene, dualismen er extremerne, men den gyldne middelvej og essensen er større en noget, større end ord kan forklare, kærlighed er trods alt vigtigt, men det er trods alt bare et ord, magi og mystik f.ex. er større end logik og kan ikke forklares med ord !! Iaften er en dejlig forårsaften og jeg har været nede efter mælk og smøger. Hvem kan forklare sådan en aften ? Fuglene pipper, bierne summer, træerne springer ud,varmen vender tilbage og solen går langsomt ned og spreder rødme på skyerne..Og hele naturen ligger i en intens paringsakt !!  Vi kender det allesammen, der er noget i luften men det kan forklares med ord !!!!       

Essensen er såsæden som det store træ på engen, det hele panvidenskablige og holistiske, metrosexuelle selvstændigt tænkende menneske, kommer fra, Holismen,syntesen, træet,kommer fra; og det hele "holistiske" menneske som erfaringen viser, er den dybeste visdom og at det gælder om at være hele mennesker på godt og ondt, selvstændige og frie, ikke dominerende arbejdsgivere statsministre eller konger og paver- ikke kristne "arbejdere" lønslaver eller martyrer..

Det hele, hænger sammen i et meget komplekst, nuanceret og finurligt men selvstændigt menneske som ikke bare ser tingene fra een eller såkaldt "Begge sider" Men fra alle siderne..

Som vi lever videre og erfarer er der "mere mellem himmel og jord" Nej der er ALT imellem himmel og jord !! ! Men man skal læse godt imellem linjerne og gør man det ser man at to og to IKKE gi´r fire, men måske fem, plus moms skat og told, og vi er mange der er træt af at betale den skat told og moms..Som de såkaldte "Magthavere" satan og jesus deler i porten.. Men "Man skal tænke selv" (læs : Imellem linjerne..)der er ingen opskrift mere end den erfaring og visdom selvstændig tænkning gi´r..(Læs : du skal ikke tro på en skid..)..

Det var de bevingede ord jeg havde, jeg håber at flere og flere vil ta´bladet fra munden og fortælle SANDHEDEN om Satans penge og guds "kærlighed" og den gamle løgnehistorie om sort og hvid,men måske nok grå, at vi må tænke selv, gøre vores egne erfaringer og leve vores eget liv,på godt og ondt..

så kan vi en gang imellem mødes og få endnu mere personlig OG social Erfaring og visdom, for at danne den holistiske og "hele" personlighed, og hele verden..

Som sagt er dette "bare ord" men ord er trods alt halvejen og kan oplyse, men det handler ikke kun om oplysning og solen, det handler om det hele menneske og at tænke selv !!! Det var som sagt ordene, det kan ikke forklares yderligere, er det ikke forstået er det ikke forstået !!!!!..

Jeg håber personligt at flere og flere vil kæmpe for holisme og enhed men at forstå det er sådan set stort nok i sigselv..

TÆNK !

Man skal ikke nødvendigvis "tro på Jesus" !!!

Man skal kun "tro på Jesus" hvis man er sikker på at han er klogere end een selv og hvem er så dum ???

Man skal tænke selv og være et menneske på godt og ondt og alle er lige for loven, alle er lisså såkaldt "store" som Jesus og statsministeren og dronningen..Det sagde han jo osse selv !!" Han var syg og troede han kunne tage patent på sandheden og kærligheden og profitere på det, men i det mindste lidt human !!!!!

Ingen har patent på sandheden men hvis alt er relativt, har vi alle ret, og vi skal ikke nødvendigvis "tro" på noget bare fordi "alle andre" gør det !!

Vi skal turde tænke selv og KUN tro på det, hvis vi virklig er enige i det !!!

Penge er ikke ikke "GUDS GAVE TIL MENNESKET" eller kun godt, vi ville allesammen godt arbejde i ti år for en grådig psykiater ,dronning eller statsminister, uden at klage, hvis vi kunne få råd til en volvo men kun arbejde een eller to uger for at få råd til en hund !!! Jeg mener på det kreftigste at en hund er mere værd en en volvo !! Man kan elske en hund, man kan IKKE elske EN VOLVO !! Så er man i hvert fald pervers !!! En enkelt logisk tanke som dog er ret revolutionerende i den underlige "tilbage til mørkealderen" eller " to og to er JO fire"-tid vi lever i ! En mystisk og splittet tid hvor alle haster imod en uvis død i "fremskridtets navn" men alt det lort er ikke fremskridt !!!

det er altså ikke pengene MEN HVORDAN MAN BRUGER DEM..

Det er altsammen, både kristendom og såkaldt "Oplysning"; ren propoganda og tjener den usynlige "Bagmand" som vil gi´sin mor til jævelen for en eller to volvoér, i skal altså ikke tro på en skid !! I SKAL TÆNKE SELV!!!

Og lad vær med at gå rundt og tro at folk skal græde, der er INGEN DER SKAL GRÆDE !!!

Og I BURDE TURDE VÆRE jerselv, vi må være stærke nok til at se sandheden, når den er lige foran jer ?

Vi er allesammen mennesker, osse Jesus og dronningen, og Statministeren og vi har ret til at være osselv og tænke selv..

Skammelsen fra News havde den ide at "Man skal altid se sagen fra begge sider" Een ret simpel løsning ISÆR DA DER ER EN HEEL VERDEN af sider, og ikke bare to !! Han havde i sin "fremskridtets navn" og sin "jeg er noget i TV" glemt at tænke selv og i sin stressede samtid rent "glemt" at respektere SYV MILLIARDER MENNESKERS MENING !!!??

Er i med derude ?? Eller ønsker i at dø for en dårlig sag, som millioner og atter millioner gjorde og stadig gør , "under" Hitler og Mao og Stalin og heelt tibage til en "indlysende" falsk profet i oldtiden, ER DET DET I VIL TILBAGER TIL ??? ?

Tusinder og atter tusinder naive malkekvæg der, både i landsdækkende TV og på "slotspladsen" på amalienborg Flager for en såkaldt dronning, der rent faktisk repræsenterer en mørkealder hvor fattigfolk kom på hjul og stejle, hvor Baroner og grever slagtede bønder efter de havde pint dem på "Jernhesten2 og tusindvis af snedigt udtænkte redskaber, og i een grad så de stakkels "arbejdere" som de hånligt kaldes idag, troede de var kommet i "helvede" ? Een tid med mere lort og kage end nogen idag har mod eller evne til at forestille sig, "fattiggården" og "Paven" som i guds navn modtog "Aflad" fordi Jesus ikke troede på penge og hvem fanden ville idag kalde en der arbejder for de griske herremænd for "Arbejdere" ?

I hvet fald ikke "Dronningen" for så var illusionen jo med det samme brudt sammen, men I ER LISSÅ MEGET SLAVER IDAG SOM DENGANG !!! I ved det bare ikke !!

Men i er slaver af penge og det såkaldete "fremskridt" !!! Men er der overhovedet sket en skid ?? Eller har lorten bare fået nye "Kejserens klæ´r" ???

Tænk lidt over det og tænk for himlens skyld selv og nøjes ikke med at tænke !!! Spørg jerselv, har Grundvig set syner af og blevet hærget, af jævelen hele livet, til ingen nytte ???Har Jesus levet og blevet korsfæstet FOR INGENTING, er tusindvis af såkaldte "Arbejdere" døde FORGÆVES for en ussel løn, i DepressisonsTiden "Under" og jeg mener UNDER præsidenter og konger og lort ?? Har marx og gode mennesker som Churchill, uanset de forholsvise mange de har dræbt LEVET FORGæVES ?? HAR FOLK SOM STAKKELS SOKRATES der jo måtte drikke skarntyde fordi han ikke troede på guderne, Galliæi som ydmygende måtte lyve og sige at jorden er flad og alle martyreerne, som trods alt var en slags humanister, ER ALLE DISSE LEVET OG DØDE FORGÆVES ??

SKAL VI VIRKLIG TILBAGE TIL ALT DET LORT ??????

Nyeste kommentarer

11.04 | 09:39

Du skriver fantastisk levende og det er bestemt interesant at læse. Om jeg s...

18.11 | 22:02

Der er nogen der lytter, fx. helt fra Honduras.

21.02 | 19:03

Skønt med et menneske der har en mase på hjertet

29.03 | 19:53

Jeg syn´s at denne side er vild for syg, især Alberte..(Luna)...